Goed gevoelschool

goedgevoel school

Gelukkige leerlingen, daar gaan we voor.

Je goed voelen op school zorgt immers voor betere resultaten.

Sinds september 2024 doen we ook bij al onze leerlingen bevragingen. Aan de hand van deze resultaten doen we acties bij onze leerlingen. Zo werken we in september aan groepsdynamiek tijdens de gouden weken. Maar ook daarna volgen we het welbevinden nauwgezet op.