Tevredenheid ouders

lagere school De Haan basisschool

Gelukkige kinderen vinden we erg belangrijk. Want gelukkige kinderen zorgen voor gelukkige ouders.

Daarom nemen wij jaarlijks een tevredenheidsenquête af bij onze ouders.

Daarin peilen we naar:

1. hoe je kind zich voelt op school;
2. de begeleiding;
3. contact met de school
4. reputatie van de school
5. schoolkeuze
6. schoolgebouw
7. omgeving van de school
8. algemene tevredenheid

Resultaten 2023

De algemene tevredenheid van onze ouders is erg goed. De ouders scoren de school gemiddeld 8/10. Dat is evenveel als vorig jaar. 

Actiepunten:

 • Meer aandacht voor pesten
 • Kleuterspeelzone verder verrijken met speelmogelijkheden

Resultaten 2022

De algemene tevredenheid van onze ouders is erg goed. De ouders scoren de school gemiddeld 8/10. Dat is evenveel als vorig jaar. 

Actiepunt:

Ouders willen graag meer informatie over wat er in de klas gebeurt. Daarom zullen we voortaan minimum 1 keer per maand een overzicht geven wat we in de klas hebben gedaan (activiteiten, wat we geleerd hebben, uitstappen,...)

Scoren beter dan in 2021:

 • Kinderen kunnen beter dan vorig jaar zelfstandig hun huiswerk maken.
 • De school staat bekend als een goede school 
 • De leerkrachten praten over het algemeen enthousiast over de school
 • Het algemeen rapportcijfer op 10 voor de school

Resultaten 2021

De algemene tevredenheid van onze ouders is erg goed. De ouders scoren de school gemiddeld 8/10. Dat is een stijging tegenover vorig jaar (7,46/10). De ouders geven ook aan dat ze een positieve vooruitgang zien.

Onze topscores:

 • Onze ouders voelen zich welkom op school;
 • De kinderen gaan graag naar school;
 • De ouders zijn tevreden over wat de kinderen op school leren;
 • 92% zou onze school aan anderen aanbevelen;
 • Als ouders met een probleem komen, doet de school er iets aan.

Actiepunten 2021

We hebben de verkeersveiligheid aan de inkom aangepakt. De gemeente heeft de busparking verschoven en met de vrijgekomen ruimte een kiss-and-ride strook voorzien. Daarnaast is het zebrapad opgefrist in opvallende kleuren. Voortaan staat er zowel 's morgens als 's avonds een toezichter aan de poort.

We hebben de inkomhal sfeervoller gemaakt door de inrichting aan te passen. Daarnaast hebben we ook nog een airhockeytafel en een extra voetbalspel voorzien. Er is ook een verduisterbare ruimte voorzien waar er geprojecteerd kan worden. Hier werd al poppenkast gespeeld, bewegingsspelen gedaan, kortfilms bekeken, verhalen voorgelezen,... 

Omdat niet iedereen evenveel thuis vertelt over de schooldag, hebben we extra ingezet op communicatie. Zo hebben de peuters en eerstekleuterklassers een heen-en-weerschrift. De leerkrachten van de kleuterklassen geven nu na elk thema een overzicht van de activiteiten die plaatsvonden samen met enkele sfeerbeelden.

Actiepunten 2020

 • Sterk ingezet op digitale communicatie (nieuwe website, e-mailadressen voor de leerkrachten, digitale nieuwsbrief)
 • Verhuis leerlingensecretariaat naar vooraan het gebouw 
 • We maakten een brochure voor onze instappers