Tevredenheid ouders

lagere school De Haan basisschool

Gelukkige kinderen vinden we erg belangrijk. Want gelukkige kinderen zorgen voor gelukkige ouders.

Daarom nemen wij jaarlijks een tevredenheidsenquête af bij onze ouders.

Daarin peilen we naar:

1. hoe je kind zich voelt op school;
2. de begeleiding;
3. contact met de school
4. reputatie van de school
5. schoolkeuze
6. schoolgebouw
7. omgeving van de school
8. algemene tevredenheid

Actiepunten 2021

De algemene tevredenheid van onze ouders is erg goed. De ouders scoren de school gemiddeld 8/10. Dat is een stijging tegenover vorig jaar (7,46/10). De ouders geven ook aan dat ze een positieve vooruitgang zien.

Onze topscores:

 • Onze ouders voelen zich welkom op school;
 • De kinderen gaan graag naar school;
 • De ouders zijn tevreden over wat de kinderen op school leren;
 • 92% zou onze school aan anderen aanbevelen;
 • Als ouders met een probleem komen, doet de school er iets aan.

Waar we werk van maken:

 • De verkeersveiligheid aan onze hoofdingang is nog aan verbetering toe. Daarom hebben we de gemeente ingeschakeld en wordt er bekeken hoe de schoolomgeving nog veiliger kan worden. Daarnaast zullen we ook herbekijken hoe we de school zullen binnenkomen naar volgend schooljaar toe (kleuterblok die weggaat).
   
 • De sfeer en inrichting van het hoofdgebouw kan nog beter. Samen met de leerkrachten gaan we aan de slag om het nog gezelliger en knusser te maken. Wil je graag helpen? Laat dan van je horen!
   
 • Enkele ouders geven aan graag meer informatie te krijgen over de ontwikkelingen van hun kind. In het team zullen we bekijken hoe we deze voortgang in ontwikkeling kunnen zichtbaar maken en communiceren.

Bekijk de volledige enquête hier.

Actiepunten 2020

 • Sterk ingezet op digitale communicatie (nieuwe website, e-mailadressen voor de leerkrachten, digitale nieuwsbrief)
 • Verhuis leerlingensecretariaat naar vooraan het gebouw 
 • We maakten een brochure voor onze instappers