Ziek of afwezig

einstein

Is jouw kind ziek? Dan kan het niet naar school. We vinden het dan fijn als je ons 's morgens verwittigt. We brengen dan de juf of meester op de hoogte. 

Ouder dan 5 jaar?

Dan is jouw kind leerplichtig. In dat geval moet jouw kind elke dag op school zijn. Als dat niet kan gelden de volgende afspraken:

  • Is jouw kind afwezig voor maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen? Dan kan je zelf een afwezigheidsbriefje schrijven. Per schooljaar kan je er maximaal 4 indienen.
  • Je hebt al 4 afwezigheidsbriefjes ingediend of de ziekte duurt langer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen? Dan is een doktersattest verplicht.
  • Is jouw kind afwezig omwille van familiale redenen? Dan moet je hiervoor een bewijsstuk afleveren.

Consultaties moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. Indien het niet anders kan, vraagt u hiervoor toestemming van de directie.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan de directie andere afwezigheden toestaan. 

Ziek op school

Wanneer jouw kind ziek wordt op school, verwittigen we jou. Wanneer we jou niet kunnen bereiken, contacteren we de andere contactpersonen die je opgegeven hebt bij de inschrijving. De school dient geen medicatie toe, dat mag niet. Als jouw kind toch medicatie moet nemen, moet de behandelende arts hiervoor schriftelijke toestemming geven.

Bekijk hier de bijlage in het schoolreglement voor meer info.