Onze visie

basisschool De Haan Einstein
kernwaarden lagere school kleuterschool De Haan

In onze school streven we naar een dynamische leeromgeving waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen tot een zelfstandig, nieuwsgierig en veerkrachtig individu. Onze visie is verankerd in vijf kernwaarden die als leidraad dienen voor alles wat we doen: Ontwikkelen, (Leer)plezier, Deskundigheid, Verbinding en Respect.

 

1. Ontwikkelen

We geloven in de unieke mogelijkheden van elk kind. Ons streven is om niet alleen kennis en vaardigheden bij te brengen, maar ook een groeimindset te realiseren. We willen kinderen aanmoedigen om hun eigen grenzen te verleggen, zelfvertrouwen op te bouwen en een positieve kijk op leren te ontwikkelen.

2. Leerplezier

In onze school staat plezier in leren centraal. We creëren een stimulerende en inspirerende omgeving waarin nieuwsgierigheid wordt aangewakkerd en het leerproces als boeiend wordt ervaren. Het streven is niet alleen om kennis over te dragen, maar ook om de vreugde van ontdekking en het enthousiasme voor leren te cultiveren.

3. Respect

Respect vormt het fundament van ons onderwijs. We stimuleren respectvolle omgang met elkaar, met verschillende achtergronden, meningen en capaciteiten. Onze school is een veilige en inclusieve ruimte waar diversiteit wordt gevierd en waar iedereen zich gewaardeerd voelt.

4. Deskundigheid

Wij zijn toegewijd aan het waarborgen van hoogwaardig onderwijs. Ons team van leerkrachten is deskundig, betrokken en voortdurend bezig met professionele ontwikkeling. We streven naar excellentie in het overbrengen van kennis en vaardigheden, het integreren van innovatieve onderwijsmethoden en het ondersteunen van de individuele behoeften van elke leerling.

5. Verbinding

Onze school is meer dan alleen een school; het is een gemeenschap. We hechten waarde aan samenwerking en open communicatie tussen leraren, ouders en leerlingen. Een sterke band tussen school, gezin en buurt bevordert de ontwikkeling van elk kind en draagt bij aan een positieve leeromgeving.