Zorg voor iedereen

einstein
Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt naar zijn talent om een boom te beklimmen, zal hij zijn leven lang denken dat hij dom is.” - Albert Einstein
 
Op onze school bieden we dagelijks verschillende soorten van zorg aan. We gaan samen met de ouders op zoek naar de aanpak die het beste past voor het kind. Dit doen we steeds in dialoog. Wanneer we onvoldoende zorg kunnen bieden, doen we beroep op het CLB. 
Om onze kinderen goed te kunnen begeleiden is het belangrijk dat we van veel op de hoogte zijn. Daarom is het ook belangrijk om ons op de hoogte te houden.
 

Exentra

Vier jaar geleden is onze school ingestapt in een 4-jarige Exentra opleiding.
Exentra is een expertisecentrum rond hoogbegaafdheid. De opleiding helpt ons om hoogbegaafdheid sneller te herkennen maar ook om de gepaste zorg te kunnen geven.
Zo hebben we al onze hand- en werkboeken grondig gescreend en aangepast. Daarnaast bekijken we elk jaar wie extra uitdaging nodig heeft in de les. Deze leerlingen krijgen aangepaste oefeningen. Niet perse meer oefeningen, maar wel moeilijker.
Ook is het mogelijk dat onze zorgjuf extra ondersteuning en uitdaging biedt bij de kinderen die hier nood aan hebben.
Een individuele aanpak wordt steeds met de ouders besproken.