Doorlichting

basisschool De Haan Einstein

In de week van 19 februari 2024 hebben we de onderwijsinspectie op bezoek gehad. We zijn heel tevreden over ons resultaat: gunstig zonder meer.

Hieronder krijg je meer uitleg over dit inspectiebezoek.

Elke school krijgt een controle volgens een bepaald doorlichtingsscenario. Dat wil zeggen dat de inspectie steeds bepaalde items kiest om te bestuderen. In ons geval was dit scenario R.

Er werd sterk ingezoomd op 3 items:

Kwaliteitsontwikkeling

Kwaliteitsontwikkeling in onderwijs betekent dat scholen voortdurend kijken hoe ze dingen beter kunnen doen. Ze stellen doelen, maken veranderingen in het onderwijs, kijken of het werkt, en luisteren naar feedback van leraren, leerlingen en ouders. Het doel is om steeds betere resultaten te behalen en dit proces herhaalt zich steeds opnieuw. Het draait allemaal om het verbeteren van het onderwijs voor iedereen.

Leerlingenbegeleiding

Brede basiszorg in het onderwijs houdt in dat scholen alle leerlingen de juiste ondersteuning bieden, met aandacht voor algemene behoeften en extra hulp indien nodig. Het doel is een positieve leeromgeving te creëren, waarin elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen, met gelijke kansen voor iedereen.

Rapportering

Rapportering in het onderwijs is wanneer leraren regelmatig laten weten hoe goed leerlingen presteren door middel van rapporten of beoordelingen. Ouders ontvangen deze informatie om op de hoogte te blijven van de schoolse voortgang van hun kinderen, waardoor er transparantie en communicatie is over de leerresultaten.

 

Klik hier om het verslag te lezen

Einstein goed gedaan
gunstige doorlichting
deskundig team Einstein